Artikelcarrousel

Belangrijke agendapunten

Het laatste nieuws

Welkom op MijnSchool!

Goed in de basis, breed in de ontwikkeling

De openbare basisschool Joseph Haydn in Groningen heeft als motto 'Goed in de basis, breed in de ontwikkeling'. Onze activiteiten richten zich op het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs in een sfeer van wederzijds respect, waardering en verdraagzaamheid. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig en thuis voelen op onze school. We streven ernaar om onze leerlingen die basisvaardigheden, attitude en kennis mee te geven, die hen in staat stellen om op een eigen wijze volwaardig deel te nemen en actief vorm te geven aan een dynamische en democratische samenleving. Voor meer informatie klikt u op de volgende link haydnschool.

English click here

 

Voltijd HB onderwijs voor hoogbegaafde kinderen 

Vanaf schooljaar 2021-2022 biedt de Haydnschool in Groningen naast voltijds onderwijs aan hoogbegaafde kinderen van de groepen 5 t/m 8, ook fulltime hb-onderwijs voor leerlingen vanaf groep 4. In de HB-groepen van OBS Joseph Haydn geven we hoogbegaafde kinderen specialistisch onderwijs, waarbij vertrouwen, persoonlijke aandacht, vaardigheden, talentontwikkeling en sociaal-emotionele groei centraal staan. Mede hierdoor en door het samen leren met peers, worden de kinderen gelukkiger en succesvoller bij het inzetten van hun intellectueel potentieel. U kunt contact opnemen met Lida Kempen a.a.kempen@o2g2.nl.

Klik voor informatie voltijd hb onderwijs.