Schooltijden

 

Groepen

1 t/m 4

’s morgens

 

 

 

08.30    -    11.45 uur

 

8.30     -      12.00 uur

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

woensdag

Let op: Gewijzigde schooltijden voor de woensdag!

 

’s middags

 

12.45    -    15.00 uur

 

maandag, dinsdag, donderdag

 

 

’s middags

vrij

woensdag , vrijdag

Graag willen we u er op attent maken dat u ’s ochtends vanaf 8.15 uur van harte welkom bent in de kleutergroepen met uw kind. Voor die tijd kunt u buiten op het plein wachten. Vanwege de verantwoordelijkheid en de lessen is het voor de leerkrachten van belang dat u zich aan deze tijd houdt.

 

Groepen

5 t/m 8

’s morgens

 

 

 

08.30    -    11.45 uur

 

08.15     -    12.15 uur

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

woensdag

Let op: Gewijzigde schooltijden voor de woensdag!

 

’s middags

 

12.45    -    15.00 uur

 

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

 

 

’s middags

vrij

woensdag

 

Schooltijden Joseph Haydnschool
De Joseph Haydnschool werkt met een lesrooster waarbij er tussen de middag een uur lunchpauze is en de leerlingen vanaf groep 5 meer uren naar school gaan dan in de onderbouw. Voor dit lesrooster is bewust gekozen. Onderstaand de afwegingen die aan deze keuze ten grondslag liggen:

 • Leerlingen moeten een door de overheid bepaald aantal uren naar school (7520 uren in 8 jaar). Een aantal scholen middelen deze uren (denk aan continu rooster/alle klassen vrijdagmiddag vrij). Andere scholen volgen het rooster dat ook de Haydnschool hanteert
  (Leerlingen tot en met groep 4 volgen tenminste 880 lesuren op jaarbasis, 23 uur per week. De leerlingen in de groepen 5 tot en met 8 volgen tenminste 1000 lesuren op jaarbasis, dat is 26 uur per week).
   
 • Door niet te middelen krijgen leerlingen in de bovenbouw (groep 5 t/8) in 4 jaar tijd 240 uur meer les. Dit vinden wij als school een belangrijk voordeel omdat het aantal vakken in de bovenbouw sterk toeneemt en de leerlingen steeds meer aankunnen. Deze extra onderwijstijd in de bovenbouw sluit zo goed aan bij de extra lesstof die in de bovenbouw moet worden behandeld.
   
 • We onderkennen dat het voor ouders fijn is als met name op woensdag de eindtijden voor de onder- en bovenbouw gelijk zijn. In het team en samen met de MR is hier uitgebreid over gesproken maar geen bevredigende oplossing voor gevonden (het is bijvoorbeeld niet mogelijk om de onderbouw wekelijks 45 minuten langer naar school te laten gaan en deze tijd in de vorm van margedagen weer terug te geven omdat we dan het wettelijk toegestane aantal 4 daagse schoolweken overschrijden).
   
 • Daarnaast merken we dat het voor de leerlingen prettig is om tussen de middag de tijd te hebben om samen te eten en buiten te spelen.
   

Mocht u nog vragen hebben over onze schooltijden, aarzel dan niet om contact me ons op te nemen. We zijn telefonisch bereikbaar via  of via e-mail s.havinga@o2g2.nl, maar binnenlopen kan natuurlijk ook altijd.