Culturele Kunstzinnige Vorming

Cultuuronderwijs op de Joseph Haydnschool

Wij vinden het bevorderen van een brede ontwikkeling van onze leerlingen belangrijk. Cultuuronderwijs draagt bij aan deze brede ontwikkeling en neemt daarom een belangrijke plek in binnen ons onderwijs.

Cultuuronderwijs op de Joseph Haydnschool betekent:

  • Dat elk kind zijn verbeeldingskracht en creatieve denkvermogen kan ontplooien.
  • Dat elk kind kennis maakt met de wereld van  kunst en cultuur zodat hun cultureel bewustzijn groeit.

Creativiteit is het vermogen om creatief te denken en te handelen, om bekende dingen anders te zien en om nieuwe combinaties te maken. Iedereen heeft dit vanaf zijn geboorte in zich. Wij willen dat kinderen dit creatieve denkvermogen ten volle leren ontplooien.

Door middel van cultuureducatie leren we kinderen vaardigheden als waarnemen, verbeelden, conceptualiseren en analyseren. Deze vaardigheden zijn meer dan ooit nodig om kinderen voor te bereiden op de toekomst.

Door kinderen kennis te laten maken met kunst en cultuur leren we ze bovendien betekenis te geven aan de wereld waarin ze leven. De aanraking met kunst en cultuur verrast en brengt nieuwe inzichten. Kinderen verbreden hun horizon en leren dat je op verschillende manieren naar de wereld kunt kijken. Een sterk cultureel bewustzijn helpt kinderen om hun eigen identiteit te begrijpen en verder te ontwikkelen.
 
In de groepen
Deze uitgangspunten geven wij in de groepen vorm door middel van lessen beeldende vorming, muziek, dans, drama, literatuur, mediaeducatie en cultureel erfgoed. Daarnaast  verzorgen alle groepen jaarlijks een podiumoptreden met daarin aandacht voor de verschillende disciplines.
 
Kunstmenu
Naast de lessen in de groep heeft de Joseph Haydnschool een kunstmenu. Door middel van het kunstmenu maken de leerlingen actief, receptief en reflectief kennis met de verschillende culturele en kunstzinnige vakgebieden. De leerlingen bezoeken onder andere musea, maken een wandeling door de stad, kijken naar voorstellingen en bezoeken culturele instanties. Daarnaast is er elk jaar een school breed kunst- en cultuurproject waarin de leerlingen vooral actief vorm geven aan de discipline die dat jaar centraal staat.
 
Muziek en beeldende vorming
Speciale aandacht gaat uit naar muziekonderwijs en beeldende vorming. In de afgelopen jaren hebben de leerkrachten een uitgebreide scholing gehad om inspirerende muzieklessen te geven met onze methode “Muziek moet je doen”. In elke groep zijn er muziekdocenten geweest om de leerkrachten hierin te ondersteunen. In het schooljaar 2017-2018 hebben we de subsidie “Impuls Muziekonderwijs” weten binnen te halen. Hiermee vullen we de muzieklessen die door de vaste leerkrachten worden gegeven voor drie jaar aan met lessen van docenten van de muziekschool. In de lessen is er aandacht voor zingen, algemene muzikale vorming, kennismaking met muziekinstrumenten en het zelf maken van (pop)muziek. Deze lessen in de klas zijn uitgebreid met lessen buiten schooltijd. Er is een schoolkoor opgericht en de leerlingen van de groepen 5 en 6 kunnen zich aanmelden voor lessen “kies je instrument”.

Om ook beeldende vorming een impuls te geven, hebben we in het schooljaar 2018-2019 atelierlessen in het leven geroepen. De verschillende groepen krijgen in het atelier/technieklokaal lessen beeldende vorming van juf Khushi. Daarnaast worden de leerkrachten dit schooljaar bijgeschoold om lessen beeldende vorming te geven waarin de leerlingen hun creativiteit optimaal kunnen ontwikkelen.

 

Impressie schoolproject 2020