Engels

De Joseph Haydnschool werkt met VVTO. Dit houdt in dat wij als school vanaf groep 1/2 beginnen met het aanbieden van Engels. In het kader van Europees burgerschap en internationalisering willen we onze leerlingen goed voorbereiden op de toekomst. We leven samen in een Verenigd Europa waarin kennis van vreemde talen een belangrijke plaats inneemt. Daarnaast is Engels één van de belangrijkste wereldtalen.

 

Een andere belangrijke reden om onze leerlingen vanaf groep 1 /2 Engels aan te bieden is dat kinderen tot ongeveer hun zevende levensjaar te maken hebben met een gevoelige periode bij het leren van een tweede taal. Dit is een periode waarin kinderen vanzelf taalregels gaan ontdekken en toepassen. Als school vinden we dat deze “gevoelige periode benut moet worden”. Daarnaast streven we er als school naar dat de kinderen plezier beleven aan het leren, ook aan het leren van een tweede taal. Ons motto is dan ook: “English is fun”.

 

Het leren van Engels wordt spelenderwijs aangeboden door middel van liedjes, verhalen en zoveel mogelijk ondersteund door het gebruik van gebaren (TPR Total Physical Response).

Wij zien Engels als een waardevol communicatiemiddel, daarom richten wij ons gedurende de gehele basisschooltijd voornamelijk op de mondelinge taalvaardigheid. De schriftelijke vaardigheden zullen in de midden/bovenbouwgroepen aan bod komen.

 

Tot slot willen wij onze leerlingen een goede voorbereiding en aansluiting op het voortgezet onderwijs aanbieden. Leerlingen die de gehele basisschooltijd in aanraking zijn gekomen met de Engelse taal zullen hier in het voortgezet onderwijs hun voordeel mee doen.

De nieuwe methode Engels, “Join in”  is voor de hele school gekozen. Deze zullen we implementeren en we zullen  aansluiten bij de doorgaande leerlijn Engels binnen de Stichting.