Profiel

OBS Joseph Haydn is een school die zich voortdurend blijft ontwikkelen op kwaliteitsverbetering ook in de brede zin van het woord. 

We besteden aandacht aan de volgende pijlers:

 

CKV Culturele Kunstzinnige Vorming

Wetenschap&Techniek

Digitale Geletterdheid

Engels vanaf groep 1

Talentontwikkeling/Begaafdheidsprofiel

 

Het gaat om de brede ontwikkeling, kinderen krijgen les in verschillende vakgebieden en leren hun talenten ontdekken. 

We maken daarbij gebruik van onderzoekend leren.