Talentontwikkeling & Begaafdheidsprofiel

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs, ook een hoogbegaafd kind. Daarom willen wij ook zo goed mogelijk tegemoet komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van hoogbegaafde kinderen.

 

Ons motto: Goed in de basis; breed in de ontwikkeling. Dit motto past in de context dat alle kinderen op de Haydnschool een zo passend mogelijk aanbod verdienen. In principe stuurt de groepsleerkracht binnen de reguliere groep op deze ontwikkeling. De begeleiding van de leerkracht binnen onze reguliere groepen valt onder de basiszorg, zoals die op alle reguliere basisscholen wordt geboden. Extra informatie hierover kunt u vinden in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP).

Voor hoogbegaafde leerlingen zijn er veel minder mogelijkheden en voorzieningen. Aangezien er een groot percentage hoogbegaafde en begaafde leerlingen op onze school zitten, zijn wij van mening dat wij ons onderwijs passend moeten maken ook voor deze leerlingen. Daarnaast erkennen wij dat alle leerlingen een talent hebben. Door het brede aanbod kunnen kinderen hun talenten ontdekken op de Haydnschool.Veel hoogbegaafde kinderen hebben minder instructie- en minder oefentijd nodig om de reguliere lesstof te beheersen. Het is daarom mogelijk om reguliere lesstof te compacten (verkorten van instructie- en/of oefentijd). De vrijgekomen tijd kan vervolgens besteed worden aan verrijkingsopdrachten. Bij het leren en maken van de verrijkingsopdrachten krijgen deze leerlingen begeleiding van de leerkracht.

Soms is deze aanpak ontoereikend. Kinderen die nog meer uitdaging nodig hebben en/of specifieke leerdoelen hebben met betrekking tot leren leren, leren denken en leren leven (SLO), kunnen deelnemen aan onze interne plusgroep. Het is bekend dat hoogbegaafde kinderen een grote behoefte hebben aan het ontmoeten van gelijkgestemden. Ook hierin voorziet deze interne plusgroep.

 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor hoogbegaafde kinderen om deel te nemen aan de bovenschoolse plusklas. Meer informatie en criteria voor deelname vindt u op: https://o2g2.nl/kwaliteit/bovenschoolseplusgroep.html‚Äč

 

Schooljaar 2016-2017 zijn wij gevisiteerd door de vereniging BPS (vereniging van begaafdheidsprofielscholen). Uit die visitatie bleek dat onze school voldoet aan alle criteria die de vereniging aan een begaafdheidsprofielschool stelt. Sinds januari 2017 zijn wij dan ook officieel lid. De criteria voor een begaafdheidsprofielschool zijn:

  •  De school heeft een ambitie ten aanzien van hoogbegaafdheid.
  •  De school heeft haar hoogbegaafde leerlingen in beeld en biedt maatwerk.
  •  De school betrekt ouders en leerlingen actief en onderhoudt een dialoog met ouders en leerlingen.
  •  De school zorgt voor voldoende flexibiliteit in voorzieningen, tijd en ruimte.
  •  De school beschikt over adequate en voldoende expertise op het terrein van hoogbegaafdheid.
  •  De school onderhoudt een relatie met haar (regionale) omgeving.
  •  De school is actief lid van de Vereniging BPS, en draagt actief bij aan de BPS Academie.

Meer informatie over de vereniging BPS kunt u vinden op: http://www.begaafdheidsprofielscholen.nl/


Indien u vragen heeft, kunt u terecht bij de begaafheidsspecialisten van de school: Lida Kempen. U kunt telefonisch contact opnemen via: 050 3210433 of mailen: a.a.kempen@o2g2.nl.

 

Onze visie en ons beleid ten aanzien van hoogbegaafde kinderen staan beschreven in ons borgingsdocument hoogbegaafdheid. Deze kunt u opvragen bij a.a.kempen@o2g2.nl.