Wetenschap&Techniek de Kubusschool

 

De Kubusschool is het zusje van het Technasium, waar kinderen middels projecten een aantal specifieke vaardigheden opdoen; onderzoeken & ontdekkend leren onder het motto:  NIEUWSGIERIGHEID HEEFT DE TOEKOMST!

Verkennen, analyseren, ontwerpen, samenwerken, creatief handelen, een plan maken en uitvoeren zijn belangrijke vaardigheden die in de Kubusschool geoefend worden, bij voorkeur in opdracht van een externe partij die voor de leerlingen herkenbaar is (21 st Century Skills). Samenwerkend leren tussen kinderen met verschillende mogelijkheden is een belangrijke doelstelling.

 

De Haydnschool als KUBUSSCHOOL is herkenbaar aan de volgende aspecten:

  • Er is een opgeleide techniek/Kubuscoördinator en het team heeft hierop scholing gehad.
  • In alle jaargroepen wordt geëxperimenteerd met techniek en wetenschap.
  • De leerlingen leren op verschillende manieren: vrij experimenteren, werken met techniekbakken en techniekkarren ( Beta Punt Noord)
  • De leerlingen leren vanaf groep 5  basisvaardigheden middels de methode NAUT
  • De leerlingen leren projecten volgens het SCRUM model vormgeven
  • De leerlingen werken in groep 5, 6, 7 en 8 aan projecten met opdrachten van bedrijven uit de omgeving.
  • De leerlingen vanaf groep 5 hebben de mogelijkheid om in het technieklokaal ervaring op te doen met diverse technieken.
  • De school anticipeert in het visitatiesysteem van de Kubusscholen.

 

Verdere ontwikkeling van de Kubusschool o.a. met ICT bedrijven  en de samenwerking met Gymnasia aan doorgaande leerlijnen, passen binnen de  Strategisch thema’s : persoonlijke ontwikkeling, doorgaande leerlijnen, kansengelijkheid en actief leren

Zie voor meer informatie over de kubusschool de vernieuwde website: https://kubusschool.nl/

 

Tijdens Corona zijn de kinderen thuis aan de slag gegaan met het ontwerpen van een zelfvoorzienende woning.