Voltijd HB onderwijs

Helaas is het door het grote aantal aanmeldingen en de krapte in de personele bezetting niet meer mogelijk om volgend schooljaar in de Voltijd HB groepen in te stromen.

 

In de HB-groepen van OBS Joseph Haydn geven we hoogbegaafde kinderen specialistisch onderwijs, waarbij vertrouwen, persoonlijke aandacht, vaardigheden, talentontwikkeling en sociaal-emotionele groei centraal staan. Mede hierdoor en door het samen leren met peers, worden de kinderen gelukkiger en succesvoller bij het inzetten van hun intellectueel potentieel. Lees verder op voltijd hb onderwijs Haydnschool. 

voltijd hb onderwijs