Voltijd HB onderwijs

In de HB-groepen van OBS Joseph Haydn geven we hoogbegaafde kinderen specialistisch onderwijs, waarbij vertrouwen, persoonlijke aandacht, vaardigheden, talentontwikkeling en sociaal-emotionele groei centraal staan. Mede hierdoor en door het samen leren met peers, worden de kinderen gelukkiger en succesvoller bij het inzetten van hun intellectueel potentieel. Lees verder op voltijd hb onderwijs Haydnschool. 

voltijd hb onderwijs