Verlof aanvragen

 

Leerlingen kunnen extra verlof krijgen wanneer ze door de specifieke aard van het beroep van hun ouders niet tijdens de schoolvakantie op vakantie kunnen. U kunt hierbij denken aan de beroepen in de horeca of agrarische sector. Verlof mag dan eenmaal per jaar worden toegekend voor maximaal 10 dagen.
Het betreft de enige gezinsvakantie gedurende het schooljaar.

Ook kan er sprake zijn van zogenaamde gewichtige omstandigheden. Het moet dan gaan om factoren waar de ouders geen invloed op hebben en die zo zwaar wegen dat de leerling niet naar school kan.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan ziekte, overlijden, verhuizing huwelijk of huwelijksjubileum. Familiebezoek in het buitenland of een bezoek in een financieël gunstiger seizoen, zijn geen geldige redenen voor extra verlof.

De schooldirectie besluit over aanvragen tot en met 10 dagen. Gaat het om een langere periode, dan neemt de leerplichtambtenaar een besluit. Zowel uw schooldirectie als de leerplichtambtenaar moeten zich houden aan
dezelfde criteria uit de Leerplichtwet.
Informeer bij uw leerplichtambtenaar naar alle spelregels of de folder over dit onderwerp.

Wilt u voor een vrije dag gebruik maken van het ouderportaal social school
Dit om onze administratie zorgvuldig en efficiënt te kunnen bijhouden.