Verlof aanvragen

Aanvraagformulier verlof

Verzoek voor extra verlof wegens gewichtige omstandigheden.

Dit formulier graag, twee weken van tevoren, invullen en ondertekenen. U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht over het wel of niet toekennen van het verlof.