Artikel Carrousel

 

Schoollied Haydnschool

Surprise, symfonie no 94. werd uitgekozen als basis voor het Haydnschoollied. De symfonie heeft zijn naam te danken aan een effect van een harde paukenslag wat een grapje van Joseph moet zijn geweest. Joseph Haydn hield van grapjes…

Vervolgens waren tekst (waarvoor de ideeën zijn aangedragen door de kinderen) en muziek snel bedacht, een levendige school met kleurrijke kinderen die hun weg gaan is genoeg stof voor een eigentijds schoollied.
De opnames volgden en als kers op de taart hebben we met de hele school een lipdub opgenomen, wat een feest, we zijn trots op het resultaat!

 

 

 

 

 

 

AdoptIDee

 

is een initiatief van PNO Consultants en laat scholieren uit groep 6 en 7 van onze school en gaan de handen ineen slaan met innovatieve ICT-ondernemingen uit Groningen. Om van elkaar te leren, het onderwijs te dynamiseren én terminale serieusheid onder ondernemers tegen te gaan. Aan de hand van een probleemstelling, geformuleerd door de deelnemende ondernemingen, bedenken scholieren in kleine groepen een oplossing en werken dit uit in een concept. Zo helpen leerlingen ondernemers aan creatieve oplossingen voor hun complexe vraagstukken en dragen ondernemers op hun beurt op speelse wijze bij aan de werknemer van de toekomst. Een win-win situatie!

Na het succes van 2018, brengt AdoptIDee ook dit jaar het onderwijs en het bedrijfsleven samen. Voor de toekomst gaat PNO met OTP, O2G2 en stichting Kubusschool onderzoeken hoe deze ‘lesmethode’ te borgen voor de toekomst.

 


 

Vereniging Begaafdheidsprofielscholen

Hoogbegaafdheid is een herkend en erkend kenmerk van leerlingen. De kennis over hoe hoogbegaafde leerlingen uitdagend onderwijs te bieden, is nog niet wijdverspreid. Daarom heeft het ministerie van OCW in 2004 een project gestart om te komen tot een landelijk dekkend netwerk van begaafdheidsprofielscholen voor het voortgezet onderwijs. Deze scholen kenmerken zich door kwalitatief hoogwaardig onderwijs en begeleiding aan hoogbegaafde leerlingen.

De begaafdheidsprofielscholen hebben zich in 2007 verenigd in de Vereniging BPS, die als doel heeft het behartigen van de belangen van begaafdheidsprofielscholen zowel in het primair als het voortgezet onderwijs, het bevorderen van kennisuitwisseling en bruggen slaan binnen en buiten het primair en voortgezet onderwijs. Per 1 juni 2018 zijn er 44 scholen uit het voortgezet onderwijs en 26 scholen uit het primair onderwijs aangesloten.

 

 

 

Digitale geletterdheid binnen Openbaar Onderwijs Groningen

De wereld verandert in snel tempo. Door de digitaliserende samenleving worden nieuwe eisen gesteld aan vaardigheden en kennis van onze leerlingen. Belangrijk daarbij is digitale geletterdheid. Binnen Openbaar Onderwijs Groningen zijn we in 2016 gestart met een doorgaande leerlijn digitale geletterdheid. Die begint in groep 1 van de basisschool en loopt door t/m de eindexamenklas van het voortgezet onderwijs. In deze film laten we je zien hoe de leerlijn tot stand is gekomen en hoe het er in de praktijk uitziet. 

Achtergrond:

De huidige en toekomstige arbeidsmarkt vraagt om toepassingen van digitale geletterdheid. Binnen het onderwijs in Nederland werd hier in de afgelopen jaren wel aandacht aan besteed, maar niet op een gestructureerde manier.

Vanuit het Onderwijsplatform 2032, is het advies gegeven om digitale geletterdheid een vaste plek binnen het curriculum te geven. 

Digitale geletterdheid bestaat uit vier deelgebieden:

  • ICT-basisvaardigheden
  • Mediawijsheid
  • Computational thinking
  • Informatievaardigheden

Per onderdeel is er een aparte leerlijn ontwikkeld met onderwijsdoelen voor groep 1 tot en met groep 8. De doelen zijn ontwikkeld in samenwerking met de SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling). De doelen zijn nu geformuleerd als concept, met als doelstelling dat leerkrachten die meedraaien in het project, aanpassingen en aanvullingen kunnen doen.

 

Digitale Geletterdheid Haydnschool

Sinds de start van de implementering van de doorgaande leerlijn digitale geletterdheid is de Haydnschool begonnen met vormgeven aan de 4 deelgebieden. We zien dit als een voortdurend ontwikkelproces, vanaf groep 1 worden er lessen gegeven in de 4 deelgebieden. We proberen dit zowel vakoverstijgend als integrerend te doen. Landelijk wordt er een nieuwe curriculum ontwikkelt. Digitale geletterdheid is een van de ontwikkelgebieden, voor meer informatie verwijzen wij u naar de site van https://curriculum.nu/.


 

Nieuws uit het atelier

Nieuws uit het atelier Voor de tweede keer dit schooljaar kwamen de groepen 5 en 6 voor een lessenserie naar het atelier. Dit keer ontwierpen ze een nieuwe verdieping voor ‘De waanzinnige boomhut’, de boeken vol fantasie en humor waar veel kinderen dol op zijn. Ze mochten hierin hun fantasie de vrije loop laten gaan. De basis van hun verdieping was karton waarbij ze werden uitgedaagd om op verschillende manieren sterke verbindingen te maken en ruimtelijk te werken. Dit zorgde voor leuke maar soms ook lastige uitdagingen. Uiteindelijk zijn er prachtige, fantasievolle verdiepingen gemaakt vol avontuur. Met alle verdiepingen van de klas, maakte elke groep hun eigen boomhut waar ze erg trots op waren. 


 

 
Video's

Adopt Idee

Digitale geletterdheid O2G2

Schoollied

Lipdub Joseph Haydnschool

Voltijd HB Haydnschool

Voltijd HB